Oh My Lash Mascara #Topcoat

Etude House

Oh My Lash Mascara #Topcoat của Etude House là dạng mascara thông minh vừa dưỡng mi vừa là mascara tự nhiên hỗ trợ mi cong nhẹ, dài tự nhiên, cho bạn một đôi mắt với hàng mi vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.