The First Cell Source

1.000.000 VNĐ

Tinh chất OHUI The First Cell Source đi đầu trong việc tái cấu trúc lại tế bào mầm của da, như một người mẹ nuôi dưỡng đầy đủ, cung cấp nước và các thành phần có cấu trúc tương tự tế bào da, sản phẩn mang lại cho làn da một mầm móng vô cùng vững chắc và khỏe mạnh.

Hết hàng