Viên Uống Bonivein Canada – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Người Suy Giãn Tĩnh Mạch, Bệnh Trĩ

220.000 VNĐ

Với nhiều ưu điểm và thành phần tự nhiên, viên uống Bonivein Canada được nhiều người tin dùng và lựa chọn – là hy vọng mới cho những tình trạng nan y khó điều trị.

Loại 30 viên: 220.000 VNĐ
Loại 60 viên: 390.000 VNĐ

Viên Uống Bonivein Canada – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Người Suy Giãn Tĩnh Mạch, Bệnh Trĩ

220.000 VNĐ

Mua ngay