Giảm giá!

Cao Hồng Sâm 6 Năm Tuổi Kanghwa Hàn Quốc

1.450.000  695.000 

Cao Hồng Sâm 6 năm tuổi Kanghwa là sản phẩm của hãng Kanghwa Hàn Quốc. Sản phẩm nhận được đánh giá cao về chất lượng bởi hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc đồng thời được bảo hiểm bởi Tập đoàn Samsung.

Cao Hồng Sâm 6 năm tuổi Kanghwa 2 hộp: 695.000 Vnd

Cao Hồng Sâm 6 năm tuổi Kanghwa 4 hộp: 995.000 VndPlease opt in the checkbox below to receive special offers in the future (optional)